កំពូលអ្នកបើកបរវ័យក្មេង/Baby Driver

 

 

 

Synopsis

អ្នកបើកបរវ័យក្មេងដ៏មានទេពកោសល្យ ហើយរស់នៅខុសច្បាប់ (សម្តែងដោយ Ansel Elgort) ពឹងលើចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនគេ ដើម្បីបានជោគជ័យ។ ពេលគេជួបនារីក្នុងសុបិន (សម្តែងដោយ Lily James) Baby ក៏បានជួបឱកាសមួយ ដើម្បីរើខ្លួនចេញពីជីវិតជាឧក្រិដ្ឋជន ហើយលុបលាងកំហុសខ្លួន។ តែក្រោយពីត្រូវបង្ខំឱ្យចូលធ្វើការឱ្យមេឧក្រិដ្ឋ (សម្តែងដោយ Kevin Spacey) គាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបទចម្រៀង ចំពេលការងារលួចប្លន់ បានគំរាមកំហែងដល់ជីវិត សេចក្តីស្រឡាញ់ និងសេរីភាពគេ។

 A talented, young getaway driver (Ansel Elgort) relies on the beat of his personal soundtrack to be the best in the game. When he meets the girl of his dreams (Lily James), Baby sees a chance to ditch his criminal life and make a clean getaway. But after being coerced into working for a crime boss (Kevin Spacey), he must face the music when a doomed heist threatens his life, love and freedom.

 

កំពូលអ្នកបើកបរវ័យក្មេង/Baby Driver

 

Release Date

29/06/2017

 

Duration

113 Min

 

Film Categories

Action, Crime, Thriller

 

Directors

Edgar Wright

 

Actors

Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm