ក្រុមកម្ទេចខ្មោចឆៅ/Zombie Fighters

 

 

 

Synopsis

Zombie Fighter
The horror story when Zombies invaded spread to Thailand. The youngest group to escape to survive and find the source of this disaster to jointly resolve. The horror that never happened before in the Thai zombie movie.
ជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច ពេល Zombieបានរាលត្បាលពេញប្រទេសថៃ។ ក្រុមយុវជនវ័យក្មេងត្រូវរត់គេចខ្លួនដើម្បីរស់និងតាមរកប្រភពនៃមហន្តរាយនេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយគ្នា។ សាច់រឿងភ័យរន្ធត់ដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកក្នុងប្រភេទរឿងភាពយន្តZombieរបស់ប្រទេសថៃ។

 

ក្រុមកម្ទេចខ្មោចឆៅ/Zombie Fighters

 

Release Date

22/06/2017

 

Duration

103 Min

 

Film Categories

Horror, Comedy

 

Directors

--

 

Actors

--