ខូចចិត្តអាជីព

 

 

Synopsis

ហំ ហាន ជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ ដែលមានមុខមាត់សង្ហា បែបកូនកាត់អឺរ៉ុប។ ក្រៅពីធ្វើការ និងជួយសង្គម គេក៏ជាប្រធានក្រុមបាល់ទាត់ដ៏ល្បីមួយ ឈ្មោះថា នាគហោះ។ និយាយទៅ ទាំងពូកែ ទាំងមានស្នាដៃ ហើយអ្វីដែល សំខាន់គឺ មិនទាន់មានសង្សារ។

Hom Han is an orphan, but he is good-looking. Besides working and volunteering, he is a captain of a famous football team which is called “Dragon Fly”. In Short, he is smart, talented, and most importantly he is still single.

 

 

 

 

Comment

 

 

ខូចចិត្តអាជីព

 

Release Date

12/05/2017

 

Duration

130 Min

 

Film Categories

Romance

 

Directors

Mongkol

 

Actors

Sok Somavatey, Ly Vahet, Neay Kern, Neay Jerm

 

Rate