ខ្មោចចងអាឃាត/OAN

 

 

Synopsis

ដោយសារតែកិច្ចសន្យាការងារ មិត្តភក្តិមួយក្រុម មាន Anនិង Huy Nhi បានធ្វើដំណើរទៅ ដាឡាត់ជាមួយគ្នា។ ដើម្បីសន្សំលុយ ពួកគេបានសំរេចចិត្តស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះវីឡាLuan។ ដំបូងឡើយដំណើរកំសាន្តនេះចាត់ទុកជាការសំរាកលំហែរសំរាប់ពួកគេ ប៉ុន្តែពួកគេបានជួបប្រទះនៅរឿងចម្លែកដែលមិនធ្លាប់នឹកស្រមៃបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះវីឡាLuan។ ហាក់ដូចជាមានរបស់មើលមិនឃើញខ្លះរំខានដល់ភាពស្ងប់សុខនៅក្នុងផ្ទះ ព្រឹត្តិការណ៍ចម្លែកៗចាប់ផ្តើមកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ពួកគេក៏ចាប់ផ្តើមមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួល។ ទន្ទឹមនិងនេះ លោក Doan ហាក់ដូចជាព្យាយាមលាក់បាំងនូវចម្លើយទៅនិងអ្វីគ្រប់យ៉ាង។

Because of a work contract, a group of friends, An, Huy Nhi together to Da Lat. To save money, the group decided to stay in the Luan villa. The trip was originally thought to be a relaxing day for the group, but unexpectedly they were caught up in strange things that happened in the house of Luan. As if some invisible force is quietly disturbing the peace of the house, mysterious events repeatedly occur, causing her mother Kim increasingly fall into panic. In front of her situation, the group began to feel uneasy. Meanwhile, Mr. Doan's trio is like hiding the answer to everything.

 

 

 

 

Comment

 

 

ខ្មោចចងអាឃាត/OAN

 

Release Date

18/05/2017

 

Duration

82 Min

 

Film Categories

--

 

Directors

--

 

Actors

--

 

Rate