ផ្ទះអថ័ន

 

 

 

Synopsis

ដោយសារមានស្អប់ខ្ពើមតាំងពីក្មេងមកបានធ្វើអោយនារីជាប្រពន្ធចុងជ្រុលខ្លួនទៅលេងជាមួយអថ័ន នាងបានសម្លាប់មនុស្សក្នុងផ្ទះទាំងអស់នឹងមនុស្សជាច្រើនទៀត ចុងក្រោយនាងក៏បានស្លាប់ដោយសារអថ័នវិញដូចគ្នា ដោយសារអំណាចនៃអថ័នបានធ្វើអោយនាងក្លាយជាវិញ្ញាណកាយសាហាវគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះឈើបុរាណនោះ ធ្វើអោយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ាននឹងដើរកាត់ផងហើយគេនាំគ្នាហៅផ្ទះនោះថាផ្ទះអថ័ន មានថ្ងៃមួយមានសិស្សសាលាមួយក្រុមបានចូលទៅផ្ទះឈើនោះ ដោយមានការអាណិតអាសូរពីអ្នកភូមិបានទៅពឹងលោកតាអ៊ុនអោយទៅជួយពួកគេ តាអ៊ុនក៏បានបង្កាបវិញ្ញាណនាងបានហើយដំដែកគោឃំុវិញ្ញាណនាងនៅនឹងជើងសរសរកណ្ដាលផ្ទះនោះ ។ ៚ផ្ទះអថ័ននោះក៏បានត្រូវគេទិញតើមានអ្វីសំរាប់គ្រួសារមួយនោះទៀត ៚។

 

 

ផ្ទះអថ័ន

 

Release Date

21/12/2017

 

Duration

90 Min

 

Film Categories

Horror

 

 

 

Please fill in the Keyword