ឆមាសចុងក្រោយ

 

 

 

Synopsis

នៅឆ្នាំ 2012 គេបានឃើញសាកសពសិស្សមួយក្រុមនៅក្នុងសាលា។ ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ គេបានរកឃើញវីដេអូនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនាយប់នោះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អាថ៌កំបាំងនេះនឹងលាតត្រដាង នាថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018។ In 2012, a group of students were found dead inside a school. Years later, old footage emerged, revealing the mysterious events from that night. Find out what happened on 22.02.2018

 

 

ឆមាសចុងក្រោយ

 

Release Date

22/02/2018

 

Duration

85 Min

 

Film Categories

horror, Thriller, Suspense

 

Directors

--

 

Actors

--

 

 

 

Please fill in the Keyword