មេដឹកនាំអាល់ហ្វា/Alpha

 

 

 

Synopsis

ដំណើរផ្សេងព្រេងដ៏ធំ នៅសម័យទឹកកក។ នៅទ្វីបអឺរ៉ុប កាលពី 2ម៉ឺនឆ្នាំមុន កម្លោះម្នាក់បានរងរបួស នៅក្នុងដំណើរប្រមាញ់សត្វជាលើកដំបូង ជាមួយក្រុមឈានមុខបំផុត របស់កុលសម្ព័ន្ធគេ ហើយអ្នកផ្សេងក៏ទុកគេចោល ដូចសាកសព។ នៅពេលភ្ញាក់ឡើង គេដឹងថាគេត្រូវនៅតែឯង ដូច្នេះ គេត្រូវរៀននៅរស់ ហើយប្រើភាពឃោរឃៅដឹកនាំខ្លួនគេ ដោយគ្មានការលើកលែង។ ដោយជួបនឹងសត្វចចកមួយ ដែលបានបែកចេញពីហ្វូងចចក អ្នកទាំងពីរ (ចចក និងមនុស្ស) បានរៀនពឹងផ្អែកលើគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយបានក្លាយជាមិត្តនឹងគ្នា ដោយពួកគេប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់រាប់មិនអស់ និងអ្វីចម្លែកៗ ដើម្បីរកផ្លូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញ មុនពេលរដូវរងារមកដល់។

20,000 years ago, during the last Ice Age in Europe, a young man on his first hunt with his tribe`s most elite group gets injured and is left for dead. Alone and broken, he must learn to survive if he wants to find his way home. He finds an unlikely ally in the form of a lone wolf he manages to tame. The pair relies on each other and endures countless dangers together.
 

 

 

មេដឹកនាំអាល់ហ្វា/Alpha

 

Release Date

16/08/2018

 

Film Categories

Action, Drama, Thriller

 

Directors

Albert Hughes

 

Actors

Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Jens Hultén

 

 

 

Please fill in the Keyword