" />

 

កញ្ចក់ឃុំវិញ្ញាណ

 

 

 

Synopsis

មានក្មេងៗមួយក្រុមបានលេងនៅក្នុងផ្ទះចាស់គេបោះបង់ចោលមួយហើយបានរកឃើញកញ្ចក់បុរាណមួយ ដោយពួកគេមិនបានដឹងឡើយថាពួកគេបានដាស់បិសាចដែលចូលចិត្តចាប់កូនក្មេងឲ្យភ្ញាក់ ទើបពួកគេត្រូវរួមដៃគ្នា​ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបិសាចនោះត្រលប់ទៅកាន់កន្លែងដើមរបស់វាវិញ។

A group of children play in an old house and find an ancient mirror, not knowing that they wake up the devil "Kuntilanak" who likes to kidnap children, so they must work together to dispel the return the Kuntilanak back to its dead place.

 

 

កញ្ចក់ឃុំវិញ្ញាណ

 

Release Date

15/06/2018

 

Duration

106 Min

 

Film Categories

Horror / Thriller

 

Directors

Rizal Mantovani

 

Actors

Andryan Sulaiman, Sandrinna Michelle

 

 

 

Please fill in the Keyword