ស្នូរជើងអ្នកណា

 

 

 

Synopsis

រឿងស្នូរជើងអ្នកណា? គឺជាស្នាដៃតាក់តែងថ្មី ជាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ និង កំប្លែង ដែលនិយាយអំពីគ្រួសារមួយ ដែលមានប្ដីជាវេជ្ជបណិ្ឌត បានសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះវីឡាចំណាស់មួយ ក្នុងតម្លៃថោក ដោយមិនបានដឹង ពីប្រវត្តិផ្ទះនោះទេ ព្រេាះអោយតែអ្នកទិញផ្ទះនោះតែងតែបាត់ខ្លួនទៅ ដោយគ្មានអ្នកដឹង សូម្បីប៉ូលីសក៏សើបមិនដឹង ។ តើគ្រួសារវេជ្ជបណិ្ឌតនឹងជួបនៅរឿងហេតុអ្វីខ្លះ ?

 

 

ស្នូរជើងអ្នកណា

 

Release Date

19/07/2018

 

Duration

95 Min

 

Film Categories

Horror, Comedy

 

Directors

Sem Visal

 

Actors

Ling Ling, Sahara, Oun Neang

 

 

 

Please fill in the Keyword