ម៉ូតូឌុបប៉ះសក់ / Bike Man

 

 

 

Synopsis

Sakkarinជានិស្សិតទើបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានិងមានបំណងចង់ចូលធ្វើការនៅក្នុងធនាគារដូចដែលឪពុករបស់គេធ្លាប់ធ្វើ។ ជាអកុសល ការជ្រើសបុគ្គលិកដូចមិនសូវចូលជើងខាងគេនោះទេ ទើបគេត្រូវរកវិធីផ្សេងដើម្បីរកលុយ។ បើកម៉ូតូឌុបជាជម្រើសរបស់គេ ដើម្បីលាក់បាំងរឿងនេះជាមួយនិងអ្នកផ្ទះរបស់គេ គេបានចាកចេញពីផ្ទះជារៀងរាល់ព្រឹក ស្លៀកពាក់ខោអាវធំ ចាក់ក្រវ៉ាត់ក ធ្វើដូចជាទៅធ្វើការនៅធនាគារពិតមែនយ៉ាងអញ្ចឹង។ គេចំនាយពេលវេលាដើម្បីលាក់បាំងនូវការពិតដ៏សោកសៅមួយនេះ តែមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគេមានក្តីសុខបានគឺ Jai ជាបុគ្គលិកស្រីធ្វើការនៅធនាគារ ម៉ូយជិះម៉ូតូឌុបប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ។ ជាសាច់រឿងកំប្លែងរបស់ក្មេងប្រុសធម្មតាៗម្នាក់ដែលព្យាយាមតាមរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត ស្នេហា និងការកុហកបោកប្រាស់។

Bikeman “Sakkarin” a new-graduate slash job-hunter has been wanting to work in a bank just like how his father did. Unfortunately, the world of recruitment did not do him so good so he had to find a way to at least earn money. Riding a motorbike taxi was his choice. Decided to not tell his family his failure, he leaves his home in the morning everyday wearing suit and tie as if he’s really working at a bank. He spends his day hiding this truth miserably but there’s one thing that can bring happiness to his days, “Jai” a female banker, his regular motorbike taxi customer. A humor-filled story of an ordinary young man strive to find success in life, love and lies, ’Bikeman’.

 

 

ម៉ូតូឌុបប៉ះសក់ / Bike Man

 

Release Date

29/11/2018

 

Duration

106 Min

 

Film Categories

comedy

 

Directors

Prueksa Amaruji

 

Actors

Pachara Chirathivat, Sananthachat Thanapatpis

 

 

 

Please fill in the Keyword