ព្រាយ

 

 

 

Synopsis

គ្រូឈើខ្មៅគឺជាមនុស្សអាក្រក់ ហើយគាត់ចេះមន្តអាគមន៍ ចំណែកពុករបស់តួឯកស្រីដោយសារតែមិនពេញចិត្តនូវទង្វើរអាក្រក់របស់គ្រូឈើខ្មៅ គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តទៅកម្ចាត់គ្រូឈើខ្មៅចោល តែអកុសល្យអីពេលនោះប្រពន្ធគ្រូឈើខ្មៅក៏បានស្ទុះទៅរងគ្រូឈើខ្មៅ រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯង ចាប់តាំងពីពេលនោះមក គ្រូឈើខ្មៅក៏ចាប់ផ្តើមមានគំនុំជាមួយពុករបស់តួឯកស្រីបន្ទាប់មកដោយសារតែកំហឹង គ្រូឈើខ្មៅក៏បានទៅតាមរកពុករបស់តួស្រីដើម្បីសងសឹក មិនយូរប៉ុន្មានគ្រូឈើខ្មៅក៏បានតាមរកពុកតួឯកស្រីឃើញ រួចគ្រូឈើខ្មៅ ក៏បានសម្លាប់ពុកតួឯកស្រីបានសម្រេច តែដោយសារតែចិត្តចងកំហឹងខ្លាំង គ្រូឈើខ្មៅក៏បានទៅដកព្រលឹងរបស់តួឯកស្រី ( គៀត សុវណ្ណាឡាង ) ដើម្បីយកទៅចូលក្នុងរាងកាយប្រពន្ធខ្លួន ( ប្រពន្ធគ្រូឈើខ្មៅ ) ។ បន្ទាប់មកទៀតមិត្តភក្រ្ត័របស់តួឯកស្រីក៏បានទៅរកគ្រូសិល្ប៍ខ្លាំងពូកែ ដើម្បីទៅជួយតួឯកស្រី ព្រមទាំងទៅកម្ចាត់គ្រូឈើខ្មៅ ដោយសារតែការជួយជ្រោមជ្រែងពីគ្រូសិល្ប៍ល្អម្នាក់នោះទីបំផុត អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានកម្ចាត់គ្រូឈើខ្មៅបានសម្រេច ព្រមទាំងជួយយកព្រលឹងតួឯកស្រីមកចូលរាងកាយគេវិញបានទៀតផង ។

 

 

ព្រាយ

 

Release Date

13/12/2018

 

Duration

95 Min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Sum Phearin

 

Actors

Mr. Kren, and Ms Sothun

 

 

 

Please fill in the Keyword