ព្រះម៉ែនាគរាជ២ / NAKEE 2

 

 

 

Synopsis

រឿងព្រះម៉ែនាគរាជ២ ជារឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រី “ សយ “ ដែលរស់នៅភូមិភាគឥសាននៃប្រទេស នាងធំធាត់ឡើងមកជាមួយនឹងជំនឿលើព្រះម៉ែនាគរាជ នាងជួយយាយលក់ផ្កាសម្រាប់ថ្វាយព្រះម៉ែ និងថែរក្សាទីសក្ការៈមួយនេះ។ ទើបសយមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយព្រះម៉ែយ៉ាងខ្លាំង តែបន្ទាប់ពី លោកអធិការ “ ប៉ង់ប្រាប “ ត្រូវផ្លាស់ឲ្យមកប្រចាំការនៅភូមិភាគឥសាននេះ ក៏កើតមានរឿងក្តីសោកនាដកម្មកើតឡើងយ៉ាងច្រើន ដោយរឿងក្តីភាគច្រើនកើតឡើងយ៉ាងមិនគួរឲ្យជឿ ហើយមានតម្រុយដែលមិនអាចបកស្រាយបាន ។ អ្នកស្រុកជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាជាថ្វីដៃរបស់ព្រះម៉ែនាគរាជ ដែលកំពុងចេញមកបង្ករចលាចលម្តងទៀតហើយហេតុការណ៍កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកប្រាកដចិត្តថា សយគឺជារូបស្នងរបស់ព្រះម៉ែនាគរាជ សូម្បីតែលោកអធិការប៉ង់ប្រាប ដែលមិនធ្លាប់ជឿលើរឿងជំនឿអរូបី ក៏ត្រូវសង្ស័យនឹងពាក្យដែលគេចោទប្រកាន់សយដែរ។ ទើបគេត្រូវតាមរកការពិតដែលលាក់ទុកនៅក្នុងតំបន់ឥសាននេះ។ ត្រៀមខ្លួនប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីយើងមានជំនឿជឿជាក់លើ។ អ្វីដែលមើលមិនឃើញ មិនប្រាកដថាមិនមាននៅលើលោកនេះឡើយ “ ព្រះម៉ែនាគរាជ២ “
‘Sroi’, a young woman living in a far away village of north-eastern Thailand is bonded with the belief of the Great Nagas since birth and is now serves her faith as a keeper of the holy temple of the Naga Goddess. ‘Pongprab’, an atheist police officer assigned to patrol the village. In the course of his watch, numbers of supernatural events has been occurring. To search for the answer to the unexplainable mystery, Pongprab needs to team up with Sroi to find the truth behind the wraths of Naga Goddess.

 

 

ព្រះម៉ែនាគរាជ២ / NAKEE 2

 

Release Date

14/12/2018

 

Duration

96 Min

 

Film Categories

Family

 

 

 

Please fill in the Keyword