អណ្តូងខាបព្រលឹង / Sesat

 

 

 

Synopsis

បន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាងចែកឋានទៅ អមរ៉ា ម្តាយ ប្អូនស្រី និង ត្រូវគេបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅផ្ទះក្នុងភូមិមួយដ៏ដាច់ស្រយាលកណ្តាលព្រៃជ្រៅ។ អមរ៉ាមានអារម្មណ៍ចម្លែកខ្លាំងចំពោះអ្នកភូមិនៅទីនោះ ដោយអ្នកភូមិមានសុទ្ធតែមនុស្សចាស់។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រោយអាទិត្យលិចបាត់ អ្នកស្រុកនាំគ្នាចេញពីផ្ទះដោយមានកាន់ដង្វាយនិងសូត្របួងសួងគួរឲ្យខ្លាច។ 
    វាក្លាយទៅជារឿងដែលអ្នកភូមិនាំគ្នាគោរពបូជាបិសាចនៅក្នុងអណ្តូងដ៏ពូកែសាកសិទ្ធដែលអាចជួយសំរេចនូវបំណងប្រាថ្នាដែលពួកគេបានសុំ។ អមរ៉ាដែលចង់ទាក់ទងនិយាយជាមួយនិងឪពុករបស់ខ្លួនជាលើកចុងក្រោយនោះ ក៏បានទៅបួងសួងពីបិសាចក្នុងអណ្តូងនោះឲ្យជួយដល់ខ្លួន។ 
    ប៉ុន្តែសំណូមពររបស់នាងមិនបានសម្រេចឡើយ តែបែរជាធ្វើឲ្យអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងជួបបញ្ហាទៅវិញ។ តើចុងក្រោយអមរ៉ាអាចបញ្ចប់នូវរឿងរ៉ាវដ៏អាក្រក់នេះ និងជួយដល់គ្រួសាររបស់នាងបានដែរឬទេ?
After her father’s death, Amara, her mother, and her younger sister move to their grandfather’s home in a small village in the middle of the forest. Amara feels that there is something strange about this village. Everyone living here is old, and when the sun sets they all come out of their houses in unison with a ritual bowl while chanting a mantra. 
It turns out that in that village, there is a sacred well which is inhabited by a spirit named Beremanyan, who is said to be able to grant wishes. Amara wants to speak with her father one last time and performs the ritual to call Beremanyan. 
It turns out Beremanyan does not grant requests, but rather causes harm to the people Amara cares for. Can Amara end Beremanyan’s terror and save her family? 
 

 

 

អណ្តូងខាបព្រលឹង / Sesat

 

Release Date

21/12/2018

 

Duration

91 Min

 

Film Categories

Horror

 

 

 

Please fill in the Keyword