អង្រឹង

 

 

 

Synopsis

ក្នុងស្រុកភូមិដាច់ស្រយាលមួយមានគ្រួសារម៉ែកូនស្រីតែ២ពីនាក់រស់នៅក្នុងផ្ទះកំសត់ដោយជីវភាពក្រលំបាក ។ ថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់នាងបានស្លាប់ដោយសារតែជម្ងឺម្យ៉ាង ទើបធ្វើអោយអ្នកស្រុកស្អប់ខ្ពើមរូបនាង គ្មាននរណារាប់រក មានតែបុរស៣នាក់ដែលមានចិត្តចង់ជួយដោយមានបំណងចង់មិនល្អ ក្រោយមកព្រលឹងខ្មោចម្ដាយនាងក៏តាមកាពាររូបនាងនឹងធ្វើបាបអ្នកទាំង៣នោះរហូតដល់ស្លាប់ ។

 

 

អង្រឹង

 

Release Date

07/02/2019

 

Duration

100 Min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

លៀក​ លីដា

 

Actors

លោក​ គូម៉ា​, កញ្ញា​ ស៉ីធឿន​, លោក​ អ៊ុម​ សុវណ្

 

 

 

Please fill in the Keyword