តុក្កតាបិសាច Chucky

 

 

 

Synopsis

ម្តាយម្នាក់ឱ្យតុក្កតាក្មេងទៅឱ្យកូនប្រុសខ្លួន នៅថ្ងៃខួបកំណើត ដោយមិនដឹងប្រភពដើមដ៏ឃោរឃៅរបស់វា។

A mother gives her son a toy doll for his birthday, unaware of its more sinister nature.

 

 

តុក្កតាបិសាច Chucky

 

Release Date

08/07/2019

 

Duration

120 Min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Lars Klevberg

 

Actors

Aubrey Plaza, Mark Hamill, Tim Matheson

 

 

 

Please fill in the Keyword