ព្រលឹង

 

 

 

Synopsis

នាយណុប និង គុជ ជាបងបអូននឹងគ្នា មានមិត្តភក្តិបីនាក់ ឈ្មោះ ចន្រ្ទា សូរិយា ប្រេះ ធ្វើការក្រុមហ៊ុនតែមួយ។ ប្រេះ ចន្រ្ទា សូរិយា ជាមនុស្សមាត់ដាច និយាយស្ដីមិនសូវជាចេះគោរពចាស់ទុំ មិនសូវជឿលើអបិយជុំនឿ ខុសពីណុប និងគុជ។ ថ្ងៃមួយពួកគេចុះទៅលក់ផលិតផលតាមខេត្ត ប្រេះ សូរិយា ចន្រ្ទា ជិះឡានបីនាក់ផ្សេង ណុប និងគុជជិះពីរនាក់ផ្សេង ។ បីនាក់ដែលជិះ ជាមួយគ្នានិយាយលេងសើចហួសហតុរហូតបង្កអោយមានបញ្ហាឡានខូច ចៃដន្យមកជួបណុប នឹង គុជផ្លូវទៅភូមិល្មម អ្នកទាំងប្រាំនាំគ្នាចូលទៅក្នុងភូមិមួយដែលមានរឿងឃាតកម្មសម្លាប់បន្សល់ព្រលឹងចងអាឃាដជាច្រើន។ បង្កជារឿងភ័យរន្ធត់សើចលាយឡំនឹងរឿងអាថ៏កំបាំងជាច្រើនដែលកើតលើពួកគេជាហូរហែ។

Neay Nop and Kouch is a sibling. They have 3 bestfriends who are Chantrea, Sorya, and Pres working all together. Differently from Nop and Kouch, they are very bad mouth and don’t have any belief, especially on ghost. One day, they have to sell the product at the province by separated car. Along the way, the 3 friends get accident because of their bad mouth, but luckily they meet Nop and Kouch are fixing their car too along the street. Unluckily, they go to the horror abandon village that has a murdering case which has left only the souls. Thus, they need to fight with those souls to be alive and run away from the village.

 

 

ព្រលឹង

 

Release Date

04/07/2019

 

Duration

100 Min

 

Film Categories

Comedy Horror

 

Directors

ជុំ វិចិត្រ

 

Actors

ភិន សុដាលីស, នាយ គ្រឿន, ហេង នរកក្កដា

 

 

 

Please fill in the Keyword