កំហឹងបក្សីវគ្គ2

 

 

 

Synopsis

បក្សីកំហឹងមិនចេះហោះ និងក្រុមជ្រូកបៃតងនឹងនាំអ្នកទៅទស្សនាភាពយន្តមួយបែបទៀតក្នុងរឿង កំហឹងបក្សីវគ្គ2/Angry Birds Movie 2! ពេលការគម្រាមកំហែងថ្មីមួយលេចឡើង ធ្វើឱ្យទាំងកោះបក្សីនិងជ្រូកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ រួមមាន Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride) និង Mighty Eagle (Peter Dinklage) ជ្រើសរើសបងប្អូនស្រីរបស់ Chuck (Silver Rachel Bloom) ហើយរួមក្រុមជាមួយជ្រូក Leonard (Bill Hader) ជំនួយការរបស់គាត់ Courtney (Awkwafina) និង techry Garry (Sterling K. Brown) ដើម្បីបង្កើតឱ្យមានបទឈប់បាញ់គ្មានស្ថេរភាព និងរួបរួមជាក្រុមកំពូលដើម្បីជួយសង្គ្រោះផ្ទះរបស់ពួកគេ។

The flightless angry birds and the scheming green piggies take their beef to the next level in The Angry Birds Movie 2! When a new threat emerges that puts both Bird and Pig Island in danger, Red (Jason Sudeikis), Chuck (Josh Gad), Bomb (Danny McBride), and Mighty Eagle (Peter Dinklage) recruit Chuck’s sister Silver (Rachel Bloom) and team up with pigs Leonard (Bill Hader), his assistant Courtney (Awkwafina), and techpig Garry (Sterling K. Brown) to forge an unsteady truce and form an unlikely superteam to save their homes..

 

 

កំហឹងបក្សីវគ្គ2

 

Release Date

15/08/2019

 

Film Categories

Animation, Adventure, Comedy

 

Directors

Thurop Van Orman

 

Actors

Peter Dinklage, Bill Hader, Awkwafina

 

 

 

Please fill in the Keyword