វាលប្រមាញ់

 

 

 

Synopsis

ភ្នាក់ងារសំងាត់ចិនឈ្មោះ Xin បានទទួលបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ គាត់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅកាន់គុកនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុវត្តច្បាប់ដាច់ដោយឡែក។ នៅទីនោះ អ្នកដែលមកកម្សាន្តគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលមានប្រាក់ច្រើនដ៏គួរអោយខ្លាច ចំណែកអ្នកទោសក្នុងគុកបានក្លាយជាកូនអុកសម្រាប់ការលេងល្បែង
បរបាញ់មនុស្ស។ អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មដោយគ្មានត្រាប្រណី Xin បានស្គាល់ពីខ្លួនឯង ហើយប្រឹងរត់គេចពីការតាមសម្លាប់របស់អ្នកប្រមាញ់ និង តស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាព មុនពេលដែលរូបគាត់ត្រូវក្លាយជារង្វាន់របស់អ្នកប្រមាញ់។

តើ Xin អាចរត់គេចពីល្បែងដ៏គ្រោះថ្នាក់ និងអាចមានជីវិតរស់នៅដែររឺទេ?


Undercover Chinese cop Xin is on a secret international mission when a surprise raid puts him in a remote Cambodian jungle prison that plays by its own rules— where the visitors are wealthy thrill seekers and prisoners are pawns in a high stakes game of human hunting human. After years of hunting down ruthless criminals, Xin suddenly finds himself outrunning from his hunters and fight for his own freedom before he becomes a human trophy.


Will Xin manage to survive this sadistic game and save his own life?

 

 

វាលប្រមាញ់

 

Release Date

19/09/2019

 

Duration

94 Min

 

Film Categories

Action, Adventure

 

Directors

Jimmy Henderson

 

Actors

Rous Mony, Dy Sonita, Dara Our

 

 

 

Please fill in the Keyword