លោកឪពុក

 

 

 

Synopsis

-ភរិយាពូមន្ត ពូហុក និង ពូទីន បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយ ។ ពួកគាត់ទាំងបីនាក់ត្រូវរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនទាំងលំបាកដើម្បីអោយកូនបានរៀនសូត្រដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យ។


-ពូមន្តជាកម្មករ សំណង់មានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះភូមិន្ទ ពូហុករកស៊ីលក់ចាប់ហ៊ួយមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះ អាម៉ីចំណែកពូទីនរុញរទេះលក់គ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងមានកូនស្រីម្នាក់ដែរឈ្មោះនីតា។


-ដើម្បីរកប្រាក់អោយកូនរៀនសូត្រចប់ ពូមន្តមានជំងឺទ្រាំក្នុង ពូហុកមានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំពូទីនក្លាយជាមនុស្សពិការ ទម្រាំកូនៗបានដឹងពីទំហំនៃសេចក្តីស្រលាញ់ និងការលៈបង់របស់អ្នកមានគុណពូមន្តក៏បាត់បង់ជីវិតធ្វើអោយភូមិន្ទមានវិបត្តិសារីក្នុងជីវិត។


-អាម៉ី និង នីតាក៏បានភ្ញាក់ខ្លួនឈប់យល់ខុសលើឪពុក នៅពេលដែលឃើញភូមិន្ទត្រូវបាត់បង់ឪពុក មិនបានតបស្នងគុណចំណែកពួកនាងនៅមានឧកាសដើម្បីតបស្នងឪពុកវិញ។


-ភូមិន្ទ និង អាម៉ី ក៏បានយល់ចិត្តគ្នាហើយប្រាថ្នារួមរស់ជាមួយគ្នាលុះអវសាន្ត។

 

 

លោកឪពុក

 

Release Date

10/10/2019

 

Film Categories

Drama

 

Directors

លោក ឡុងសុភាព

 

Actors

អ្នកនាង ភិន សុដាលីស, លោក ហម ឈរ៉ា, លោក យស បូវណ

 

 

 

Please fill in the Keyword