កំពូលអ្នកស៊ើបអង្កេតបែកស្លុយ

 

 

 

Synopsis

ក្នុងក្រុមគ្រួសាររចនាបានជួបនឹងរឿងឃាតកម្មដ៏ចំឡែកមួយតម្រូវឲ្យនាងរកកំពូលមនុស្សស៊ើបអង្កេត០០៨ជួយនាង។ សកម្មភាពស៊ើបអង្កេតដុតជើងដុតដៃបណ្តាល ជាឈុតឆាកនៃផ្ទៃរឿងស្នេហា cuteៗ កំប្លែង កំសត់ រន្ធត់ ព្រឺព្រួច។ 
ទោះជា០០៨មានចរឹតកំប្លុកកំប្លែងតែ០០៨បានបំបែករឿងក្តីដ៏ស្មុកស្មាញ មិនតែប៉ុណ្ណោះ០០៨បានបំបែកទាំងកំផែងបេះដូងរចនាថែមទៀតផង។

Rachana's family met a very strange crime that requires her to find the top detective 008 to help her. The investigation of the crime has created scenes of romantic, comedic, sad, and scary.
Even though 008 is a bit funny, but he breaks down the complex crime, and also breaks the wall of Rachana's Heart.
 

 

 

កំពូលអ្នកស៊ើបអង្កេតបែកស្លុយ

 

Release Date

16/01/2020

 

Duration

102 Min

 

Film Categories

Comedy

 

Directors

លី វេត (Ly Vet)

 

Actors

នាយគ្រឿន (Neay Kroeun), ឈិន សៀវម៉ី (Chen Siev

 

 

 

Please fill in the Keyword