វិញ្ញាណតៃហោង

 

 

 

Synopsis

ស៊ែមហើយនិងហ្វា បានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាលជាមួយនិងមិត្តរបស់គេមួយក្រុម ទៅដល់ព្រៃជ្រៅ ពួកគេបានបោះតង់ដេកសម្រាកនៅទីនោះ តែដោយមេឃធ្លាក់ភ្លៀងពួកគេបានសម្រេចប្តូរទៅ សម្រាកនៅផ្ទះចាស់មួយដែលគេទុកចោលតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ។ 
ស៊ែមបានហាមមិត្តទាំងអស់គ្នាមិនអោយប៉ះពាល់វត្ថុនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយ តែពួកគេមិនស្តាប់តាមឡើយ យប់ពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ វិញ្ញាណខ្មោចតៃហោងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះបាន ចេញមកព្រមានពួកគេ ធ្វើអោយអ្នកខ្លះមិនសល់ទាំងជីវិតត្រលប់ទៅផ្ទះវិញផង

Sam and Fa are on a trip to a far remote area with a group of friends. They get deep into the jungle and set up tents for the night. Suddenly there is a rainstorm so they have to search for a place to rest. They find an old house abandoned since 1993. Sam warns his friends not to touch anything in the house. They do not listen to him. In the middle of the night there appears the haunted ghost. Some lose their lives.

 

 

វិញ្ញាណតៃហោង

 

Release Date

05/03/2020

 

Duration

90 Min

 

Film Categories

Comedy, Horror

 

Directors

Sum phearin

 

Actors

Mr. Sem, Mrs. Far fa

 

 

 

Please fill in the Keyword