រាជនីបាយឆា ប៉ះបុប្ផាស្រស់ទាំងបួន

 

 

 

Synopsis

នេះជាលើកទីមួយដែលក្រុមញ៉ិកញ៉ក់នឹងបង្ហាញខ្លួនលើផ្ទាំងភាពយន្តខ្នាតធំក្រោយពីល្បីល្បាញតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។ តួប្រុសកំប្លែងញ៉ិកញ៉ក់ទាំង 3 Gus (Paopetch Charoensook), Golf (Thongchai Thongkuntom), Kim (Ratthanant Janyajirawong) និងតួស្រីម្ញែក Natty (Pattarasaya Kruasuwansiri) កំពុងចេញប្រតិបត្តិការ “ហ្វេគអ៊ីតបង្គ្រប់កិច្ច”។

សំណើចផ្ទុះឡើងពេល Golf ពីក្រុមញ៉ិកញ៉ក់ធ្វើឱ្យតារាស្រីល្បី Cathy (Araya A. Hargate) រអិលដួលបោកក្បាលសន្លប់ដេកពេទ្យអស់មួយអាទិត្យមិនអាចថតឃោសនាតាមការកំណត់។ ដូច្នោះក្រុមហ៊ុនប្តឹងឱ្យ Golf សងជម្ងឺចិត្ត 50 លានបាត!!! តែក្នុងភាពស៊យក៏មានសំណាងលឹបលៗ ពេល Golf និង Kim ទៅជួបចែ Nam ចែលក់បាយដែលចង់ក្លាយជាតារាដល់ថ្នាក់ទៅកែមុខរហូតដល់សម្រេច បានមុខដូចបងប្អូនភ្លោះ Cathy តែដែលមិនដូចគ្នាគឺចែ Nam មានចរិតរឡិបរឡប់ មាត់រអិល ហើយត្រចៀកធំប៉ុនកញ្ច្រែង តែដោយសារគោលដៅតែមួយ Golf, Kim និង Gus មិនខ្វល់ឡើយ។ ដូច្នេះថាតើបេសកកម្មផ្លាស់ប្តូរចែលក់បាយឱ្យក្លាយជាតារា បានផលដែរទេ?
 

This is the first time the tootsie gang will be raising hell on the big screen after becoming a homegrown Thai TV sensation.  The three famously funny tootsies, Gus (Paopetch Charoensook), Golf (Thongchai Thongkuntom), Kim (Ratthanant Janyajirawong) and their resident femme, Natty (Pattarasaya Kruasuwansiri) are on a mission improbable to “fake it until they make it”.

All hilarious hell breaks loose when gayzilla Golf accidently causes celebrity superstar Cathy (Araya A. Hargate) to slip and fall unconscious a week before she must shoot a lucrative TV commercial. Faced with a 50-million-baht lawsuit if Cathy is a no-show. They dream up a plan to find a look-alike to pose as the real Cathy.  Their wishes come true after they track down a street food hawker named Nam (also played by Araya A. Hargate), who had enough plastic surgery to make her an almost perfect match.  Dreams are shattered when they discover that Nam has nightmarish manners and a very impulsive personality, totally opposite of the real Cathy who is famous for being very polite and extremely sweet.  Can they pull all their rainbow powers together and turn a street-food-nobody cook into the brightest shooting star in the entertainment universe?

 

 

រាជនីបាយឆា ប៉ះបុប្ផាស្រស់ទាំងបួន

 

Release Date

12/03/2020

 

Duration

109 Min

 

Film Categories

Comedy

 

 

 

Please fill in the Keyword