វិញ្ញាណបណ្តាសា

 

 

Synopsis

មានរឿងអាថ៌កំបាំងមួយ កំពុងកើតឡើង។ គេរកឃើញសាកសព មានគ្រាប់ភ្នែកបានបញ្ឈរឡើង។ លើសពីនោះ ការធ្វើកោសល្យវិច័យបង្ហាញថា អ្នកស្លាប់បានគាំងបេះដូងមុននឹងស្លាប់។ មិត្តភក្តិ NMarie ស្លាប់ភ្លាមៗ នៅពីមុខនាង។ នាង និងមិត្តម្នាក់ទៀត ក៏ចាប់ផ្តើមអង្កេតពីករណីស្លាប់ជាច្រើនដែលកើតឡើង រហូតដល់មានមនុស្សម្នាក់ដែលជិតស្លាប់ប្រាប់ពាក្យ ដែលសំដៅលើ Shirai។

There is a mystery afoot. Corpses are discovered whose eyeballs have collapsed. Moreover, autopsies show that the bodies had suffered heart attacks just before death. NMarie's friend dies in the blink of an eye right before her. As she and a friend begin to investigate more deaths occur until someone about to meet the same fate utters words that refer to a Shirai.

 

 

 

 

Comment

 

 

វិញ្ញាណបណ្តាសា

 

Release Date

10/02/2020

 

Duration

1 hr 39 min

 

Film Categories

Mystery

 

Directors

Otsuichi

 

Actors

Manami Enosawa, Marie Iitoyo, Yû Inaba

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword