កំពូលអ្នកបើកតាក់ស៊ី 5

 

 

Synopsis

ប៉ូលីសចរាចរណ៏ម្នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ផាននៅ Marseille បានទទួលបេសកកម្មមួយដែលគាត់ត្រូវតាមចាប់ចោរអ៊ីតាលីមួយក្រុមដែលជាក្រុមប្រណាំងឡាន Ferrari យ៉ាងសកម្ម។ ជាមួយក្មួយរបស់ Daniel ដែលជាអ្នកបើកឡានដ៏អន់បំផុតតែគាត់មានឡានតាក់ស៊ីអាថ៍កំបាំងមួយយ៉ាងអស្ចារ្យ
The legendary white taxi is back in this fifth instalment of the "Taxi" movie series. This time the comedy focuses on a police officer who is tasked with stopping a group of Italian robbers.

 

 

 

 

Comment

 

 

កំពូលអ្នកបើកតាក់ស៊ី 5

 

Release Date

24/05/2018

 

Duration

1 hr 42 min

 

Film Categories

Action / Adventure / Comdy

 

Directors

Franck Gastambide

 

Actors

Franck Gastambide, Malik Bentalha, Sabrina Ou

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword