ចិញ្ចៀនខ្មោច

 

 

Synopsis

កាលពីដើមឡើយមានគូរដណ្តឹងមួយគូរ ដែលជិតនឹងរៀបការបានទៅដើរលេងកម្សាន្តចៃដន្យអីថ្ងៃដើរលេងនោះតួស្រី ក៏បានជ្រុះចិញ្ចៀនចេញពីហោប៉ៅខោ ពេលនោះតួស្រីក៏បានរត់ទៅរើស ហើយពេលនោះតួប្រុសក៏បានរត់ទៅជួយក៏ ត្រូវឡានបុកស្លាប់ទាំង២។ មួយរយះក្រោយមកក៏មានមនុស្សម្នាក់បានទិញចិញ្ចៀនខ្មោចនោះយកអោយកូនស្រីពាក់ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារបុរសម្នាក់នោះក៏ចេះតែមានបញ្ហាជានិច្ច(ដោយសារម្ចាស់ចិញ្ចៀនដែល​ស្លាប់តាមរក​ចិញ្ចៀនយកមកវិញ) ។ ដោយសារតែកំហឹងព្រលឹងម្ចាស់ចិញ្ចៀនដែលបានស្លាប់ទៅក៏តាមសម្លាប់អ្នកផ្សេងៗស្លាប់ជា ហូរហែរ។ One upon a time, there were fiancé of couples who are marry soon. The couple were go for a walk, but in that day a girl was fell off her ring from her pocket immediately she ran to get it and her fiancé was follow her unfortunately two of them were smashed by a car and both of them died. Later on, there was a man who bought the ghost ring to give to his daughter, and from that time in his family always got bad thing and problem (because the owner of the ring was found for the ring). By anger from the owner of the ring, ghost spirit had killed and mistreated many people who had that ring and others. 

 

 

 

 

Comment

 

 

ចិញ្ចៀនខ្មោច

 

Release Date

31/05/2018

 

Duration

1 hr 38 min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Leak Lyna

 

Actors

Yuk Therotha, Khum Punnadeth, DJ. kaka

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword