អ្នកចម្បាំងញ៉ិកញ៉ក់

 

 

Synopsis

រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកភូមិគង់រកាដែលមានជីវិតរស់នៅតាមបែបស្រុកស្រែធ្វើស្រែធ្វើចំការចិញ្ចឹមសត្វដំរីតាមបែបប្រជាជនសាមញ្ញធម្មតា តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យភូមិស្រុកគង់រកាមើលទៅមិនធម្មតាក៏ព្រោះតែមានបុរសដែលមានចិត្តជាមនុស្សស្រី។ ដោយប្រទេសមានសឹកសង្គ្រាមទើបត្រូវការឲ្យមានមនុស្សទៅស៊ើបការណ៍នៅក្រុងរបស់ពួកសត្រូវ ទើបពួកប្រុសៗដែលមានចិត្តជាស្រីស័គ្រ្មចិត្តទៅស៊ើបការណ៍ដោយសារពួកគេមើលទៅជាមនុស្សដែលគ្មានគ្រោះភ័យដល់អ្នកដទៃ។ ប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេត្រលប់មកស្រុកភូមិដើម្បីផ្តល់ដំណឹងក៏ត្រូវខាងសត្រូវចាប់បានថាជាជនបង្កប់។ ហើយពួកគេនឹងត្រលប់មកជួយស្រុកភូមិរបស់ពួកគេបានសម្រេចដែរឬអត់?

 

 

 

 

Comment

 

 

អ្នកចម្បាំងញ៉ិកញ៉ក់

 

Release Date

06/07/2018

 

Duration

2 hr 8 min

 

Film Categories

Action, Comedy

 

Directors

Pok Arnon

 

Actors

Petchtai Wongkamlao, Kohtee AramboyI

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword