លោកប្ដី

 

 

Synopsis

នាយពាក់មីគឺជាមនុស្សខិលខូច​មានប្រពន្ធហើយតែនៅលូចលាក់មានស្រីដោយប្រើល្បិចបោកប្រាស់ថាខ្លួនពោះម៉ាយ ហើយនៅពេលប្រពន្ធតាមទាន់នាយពាក់មីតែងតែរកលេសនិងអោយប្អូនប្រុសជួយរហូត

 

 

 

 

Comment

 

 

លោកប្ដី

 

Release Date

07/03/2019

 

Duration

1 hr 17 min

 

Film Categories

Comedy

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword